Kontakt:

pověřená osoba

Sylva Kotlantová,

tel.: 736 247 539,
e-mail: [email protected]

adresa stáje: Jeníkovice 98
u Třebechovic pod Orebem

GPS:   50.2234393,16.0015483 
nebo: 
50°13'24.381"N 16°0'5.574"EProvozovatel:

Jan Kotlant, Jeníkovice 175,
503 46 Třebechovice p. Orebem
IČO: 49339028 Nejsem plátce DPH.
Kontaktní telefonem je:   736 247 539
nebo email: [email protected]
  
ID Datové schránky: mzf82ci
ŽL vydal Magistrát města Hradec Králové Č.j. 360201/U2013/2573/Zaj

identifikační číslo provozovny: CZ 55076943    ALFA KÓD: 9E4E
REGISTRACE dne: 01.01.2015    LPIS : 94681  STÁJ PRO KONĚ

pověřená zodpovědná osoba: SYLVA  KOTLANTOVÁ
stáj:  Jeníkovice 98
503 46 Třebechovice p.O.
detailní info na:  www.kotlant.cz/staj
   tel.: +420 736 247 539
e-mail: [email protected]

5. Chov zvířat a jejich výcvik
(s výjimkou živočišné výroby)
Výcvik psů a případně jiných drobných domácích zvířat pro jiné účely,
než jsou artistická vystoupení.
Výcvik jezdeckých koní, případně výcvik koní pro jiné účely,
než jsou artistická vystoupení.


72. Mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Další údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Dodržujeme obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR.
Souhlas i údaje lze kdykoliv písemně odvolat.

Copyright (c) 2024 Jan Kotlant. All rights reserved.

GDPR

Provozovatel webových stránek www.kotlant.cz neshromažďuje
žádná osobní data,
která by mohla identifikovat specifickou osobu,
kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně.

Takováto data mohou být získána v případě,
kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání
služeb nabízených na těchto webových stránkách.

Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu
nebudou předány, ani prodány třetí straně.

Kdokoliv má právo kdykoliv požádat o výmaz údajů o své osobě.
S ohledem na ustanovení souvisejících zákonů (Zákon o účetnictví apod.)
však nemůže být takový výmaz proveden dříve než po 24 měsících od uskutečnění nákupu.
V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR)
si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě, nebo nezletilé osobě,
které jste zákonným zástupcem zpracujeme osobní údaje,
které jste nám poskytl/a.

Souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely evidence.

Níže uvedeným podpisem uděluji zřizovateli, povolení k fotografování dítěte
a k případnému zveřejnění fotografií na stránkách zřizovatele.

Fotografie musí odpovídat zásadám etiky a dobrým mravům.