Bezpečnostní pravidla

                 
1)      Při každém příchodu ke koni, koně dostatečně slyšitelně oslovíme,
přistupujeme zepředu nebo ze strany poníka nebo koně.
Nikdy k poníkovi nebo koni nepřistupujeme zezadu.

2)      V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost
při zacházení s poníky či koňmi - buď stojíme těsně u poníka nebo koně,
nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnuti.
Ke koni je zákaz přístupu bez vědomí pověřené osoby.

3)      Poníka nebo koně vodíme na uzdečce nebo na vodící ohlávce,
jednoho koně vede jeden člověk.

4)      U poníka nebo koně vždy stojíme pevně na nohou.
Nikdy u nich nesedíme ani neklečíme, dále nepodlézáme,
vždy ho obejdeme zepředu, popř. v dostatečné vzdálenosti zezadu.

5)      Pro všechny děti platí přísný zákaz zvedání nohou poníků a
koní bez přítomnosti pověřené osoby.

6)      Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu,
a to jak trenérem, tak samotným jezdcem.
Případné závady je nutné hlásit trenérovi.

7)      Členové pony kroužku i turističtí jezdci se zavazují respektovat pokyny
pověřené osoby, a to jak a jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na
dalších místech souvisejících s výcvikem nebo činností kolem koní.

8)      Měli bychom jezdit ohleduplně k poníkům a koním,
k ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě.

9)      Všichni jezdci a příznivci poníků a koní jsou povinni tyto podmínky
v rámci možností dodržovat, aby neubližovali poníkům a koním, svému okolí
a ani sobě a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve
vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

10)  Při práci s koňmi je zvýšené riziko zranění, proto všichni používají přilbu,
bezpečnostní vestu nebo páteřák, vhodnou obuv.
Doporučuje se vhodné - i zvýšené pojištění osob.Velice děkujeme za dodržování těchto bezpečnostních pravidel.V Jenikovicích 1.3.2022Copyright (c) 2024 Jan Kotlant. All rights reserved.